Stypendia CAŚ w Egipcie – dodatkowy nabór

W związku ze zwolnieniem się kilku miejsc na Stypendia CAŚ w Egipcie, ogłaszamy dodatkowy nabór na bieżący rok akademicki (do końca 2022 roku). Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW, a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić w Egipcie badania naukowe związane z archeologią lub historią Egiptu i/lub terenów ościennych. O Stypendium CAŚ mogą występować (bez względu na obywatelstwo) studenci oraz absolwenci polskich uczelni, niezależnie od specjalizacji, w tym pracownicy naukowi.

Wyjazd na Stypendium CAŚ daje możliwość rozwoju naukowego, korzystania z księgozbiorów kairskich instytutów naukowych, odwiedzania kolekcji muzealnych i stanowisk archeologicznych. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku tego dodatkowego naboru nie ma już możliwości czasowych na uzyskanie nowych pozwoleń na udział w pracach ekspedycji Centrum, czyli dla osób, które nie zostały wpisane na listy ekspedycji na 2022 rok. Niezależnie od pozwoleń można natomiast realizować stypendia oparte o kwerendy w bibliotekach kairskich itp.

W roku 2021/2022 wysokość stypendium to 2 000 PLN miesięcznie; kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW zapewnia stypendystom bezpłatne zakwaterowanie w lokalach Stacji, a także możliwość korzystania z czytelni i urządzeń biurowych.

Pracownicy Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu. CAŚ UW wspomaga badania stypendystów poprzez udostępnienie infrastruktury Stacji Badawczej w Kairze. Pomoc obejmuje też ułatwiane kontaktów z polskimi i zagranicznymi ekspedycjami archeologicznymi i instytucjami naukowymi, a także organizowanie spotkań i wykładów naukowych, na których prezentują swe badania zarówno uznani naukowcy z Polski i ze świata, jak i stypendyści realizujący swoje programy badawcze (zobacz profil FB Stacji w Kairze i hasło #PCMAscholars).

Laureatów stypendium wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ.

Regulamin, informacje o koniecznych dokumentach i formularze wniosków znajdują się tutaj.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: pcma.stypendia@uw.edu.pl
Termin nadsyłania wniosków upływa 10 stycznia 2022 roku.

Wszelkie pytania w sprawie Stypendiów CAŚ prosimy również kierować na adres mailowy pcma.stypendia@uw.edu.pl

Więcej na temat stypendiów CAŚ.
Więcej o Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW.


Wyniki:

  • Lista projektów, na które przyznano stypendia: lista (pdf)