Romuald Schild (1936–2021)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Romualda Schilda, wybitnego archeologa, wieloletniego dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Profesor odszedł 23 listopada 2021 roku.

Badania profesora Schilda nad prehistorią Północno-Wschodniej Afryki stanowią ogromny i nieoceniony wkład w poznanie najstarszych dziejów tej części świata, korzystają z nich kolejne pokolenia badaczy. Prace Combined Prehistoric Expedition na terenie Egiptu, Sudanu i Etiopii, którymi przez wiele lat kierował, trwają nieprzerwanie od lat 60-tych XX wieku.

W 2020 roku profesor Schild otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych: za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego.

Zdjęcie: Prof. Romuald Schild. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska/Archiwum FNP