Wykład w Stacji w Kairze: Tracing the foreign people in Ancient Egyptian society

W Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze odbył się wykład gościnny dr Eleny Panaite, realizującej stypendium post-doktorskie PCMA-IFAO.

Wykład Tracing the foreign people in Ancient Egyptian society towarzyszył spotkaniu z cyklu „Seminarium Stypendystów CAŚ”. Ze względu na sytuację epidemiczną również to wydarzenie dostępne było jedynie dla gości Stacji.

Elena Panaite przedstawiła stan swoich aktualnych badań opartych na źródłach tekstowych na temat relacji między starożytnymi Egipcjanami a ich sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem populacji zachodnich. Kilka tropów badawczych zostanie przeanalizowanych za pomocą podejścia leksykalnego, które ma również na celu lepsze zrozumienie wymian kulturowych pomiędzy społeczeństwem egipskim, a światem zewnętrznym, zarówno pod względem wymiany towarów, jak i idei.

Wykład odbył się w czwartek, 18 listopada 2021 r.