Seminarium Stypendystów CAŚ: Badania zróżnicowania populacji stolicy Alwy

Stacji Badawcza CAŚ UW w Kairze ogłasza kolejne Seminarium Stypendystów CAŚ, podczas którego Joanna Ciesielska zaprezentuje referat „Badania zróżnicowania populacji w stolicy średniowiecznego królestwa Alwy„.

Abstrakt: Średniowieczne królestwo Alwy rozciągało się pomiędzy VI a XVI wiekiem na terenie współczesnego Sudanu. Stolica Alwy, Soba, położona była u zbiegu Nilu Błękitnego i Białego, na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących całą dolinę Nilu, Kordofan i Darfur, Etiopię, wybrzeża Morza Czerwonego, a nawet Półwysep Arabski. Zgodnie z przekazami arabskich podróżników, miasto było wielokulturową metropolią odwiedzaną przez podróżników z najdalszych zakątków starożytnego świata.

Od 2019 roku miasto Soba badane jest w ramach projektu Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. W północnej części stanowiska odkryte zostało niewielkie cmentarzysko. Groby charakteryzują się niespotykanym zróżnicowaniem sposobu grzebania zmarłych. Duże zróżnicowanie praktyk może wskazywać, że pochowani na tym cmentarzysku ludzie mogli reprezentować różne grupy kulturowe, etniczne czy religijne. Przedmiotem obecnego projektu będzie prześledzenie zróżnicowania kulturowego mieszkańców Soba. Analiza odkrytych pozostałości funeralnych w kontekście wyników wcześniejszych badań archeologicznych w Soba oraz informacji dostarczanych przez źródła pisane zdaje się wskazywać na rosnące zróżnicowanie kulturowe mieszkańców miasta pomiędzy VI-VII a IX-X w. Prace archeologiczne stanowić będą punkt wyjścia do dalszych badań nad zróżnicowaniem oraz dynamiką społeczno-kulturową średniowiecznej populacji Sudanu.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 26 kwietnia 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną jest to wydarzenie zamknięte.

Więcej o Stypendiach CAŚ można przeczytać tutaj.