Elaion

 • KUP ONLINE
 • Tomasz Waliszewski, Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria–Palestine, (=PAM Monograph Series 6), Warszawa: PCMA UW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014

  Częścią książki jest internetowa baza danych elaion.uw.edu.pl

  Warszawa 2014
  ISBN 978-83-235-1345-2
  e-ISBN 978-83-235-3337-5
  https://doi.org/10.31338/uw.9788323533375
  632 strony
  Oprawa miękka ze skrzydełkami

  Książka dr. hab. Tomasza Waliszewskiego prezentuje zagadnienie produkcji oliwy na terenie Syro-Palestyny od okresu rzymskiego po bizantyński. Towarzyszy jej internetowa baza danych prezentująca informacje na temat ponad 1700 elementów pras oliwnych, na których autor oparł swoje badania.

  Uprawa oliwek stanowiła istotny element starożytnego rolnictwa, leżącego u podstaw antycznej gospodarki, dlatego literatura tego przedmiotu – zarówno ta z czasów antycznych jak i współczesna – jest niezmiernie rozległa. Niniejszy tom przedstawia badania nad miejscem oliwki w gospodarce rolnej rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestyny, w ujęciu środowiskowym, technologicznym, społecznym i – na ile jest to możliwe – ekonomicznym.

  Autor opisuje regionalny rozwój uprawy oliwek oraz jej rozprzestrzenianie się w czasie i przestrzeni, rozważa typologię i chronologię instalacji do produkcji oliwy w ich kontekście wiejskim i miejskim, a także ekonomiczne aspekty produkcji oraz logistykę związaną z transportem i dystrybucją oliwy z oliwek.

  Książkę rozpoczyna syntetyczna prezentacja produkcji oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie oparta w dużej mierze na danych przedstawionych w drugiej części książki oraz w internetowej bazie danych. Zawiera ona nowe dane z terenów Syrii, Libanu i Jordanii, a także przegląd informacji z terenu Palestyny uwzględniający najnowsze odkrycia. W rozdziałach dotyczących Libanu poczesne miejsce zajmują niepublikowane wcześniej dane z kierowanych przez dr. hab. Waliszewskiego misji Centrum w Chhîm i Jiyeh.

  Pliki do pobrania: