Tell Atrib 4. Faience objects

 • KUP ONLINE
 • Fabian Welc, Faience objects (=Tell Atrib 1985–1995 4, PAM Monograph Series 5), Warszawa: PCMA UW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014

  Warszawa 2014
  ISBN 978-83-235-1685-9
  e-ISBN 78-83-235-3313-9
  https://doi.org/10.31338/uw.9788323533139
  280 stron
  Oprawa miękka

  Tom autorstwa dr. Fabiana Welca jest poświęcony obiektom fajansowym znalezionym podczas wykopalisk Centrum w Tell Atrib w Egipcie. Tom ten stanowi jednocześnie część serii PAM Monograph Series oraz serii Tell Atrib 1985–1995 wydawanej dotychczas przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, a tym razem wydanej pod auspicjami obu instytucji.

  Na temat egipskich fajansów z okresów ptolemejskiego i rzymskiego wiadomo mniej niż o podobnych przedmiotach ze wcześniejszych epok. Niniejsza książka, która stanowi opracowanie przedmiotów fajansowych pochodzących z wykopalisk polsko-egipskiej misji archeologicznej w Tell Atrib, starożytnym Atribis, pomaga wypełnić tę lukę.

  Podczas badań archeologicznych w Tell Atrib znaleziono dowody na lokalną produkcję przedmiotów fajansowych. Są wśród nich m.in. naczynia, figurki, amulety i uszebti, które pochodzą z trzech głównych warstw datowanych na kolejne fazy okresu ptolemejskiego. Dzięki powiązaniu znalezisk z sekwencją stratygraficzną udało się prześledzić zmiany typologiczne zachodzące na przestrzeni tego czasu, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia historii lokalnej produkcji fajansu. Na podstawie tych obserwacji można rozważać kierunki, z jakich lokalni rzemieślnicy czerpali inspiracje dla swych wyrobów. Rozmieszczenie znalezisk na stanowisku pozwala wysunąć przypuszczenia na temat roli przedmiotów fajansowych w życiu codziennym oraz kultowym mieszkańców miasta.

  Pliki do pobrania: