Kolejne granty dla CAŚ UW

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt zgłoszony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał finansowanie z przyznanych właśnie grantów Narodowego Centrum Nauki.

Preludium 12
Mgr Piotr Makowski, Życie pośród ruin. Ponowne zasiedlenie Khirbat edh-Dharih w późnych okresach islamskich (X-XX wiek)

Natomiast w ramach umowy konsorcyjnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, będzie realizowany projekt dr Marty Osypińskiej:
Opus 12
Dr Marta Osypińska, AFRYKA-EUROPA-AZJA: znaczenie międzykontynentalnego handlu w okresie rzymskim dla historii zwierząt hodowlanych. Nowe dane archeozoologiczne z czerwonomorskiego portu Berenike (Egipt)
Badania dr Marty Osypińskiej to już czwarty projekt badawczy finansowany ze środków NCN związany z międzynarodowymi pracami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW nad Morzem Czerwonym.
Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
O badaniach polsko-amerykańskiej misji w Berenike (Egipt):
 The Berenike Project (Facebook)
O innych grantach Centrum nad Morzem Czerwonym:
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/events/article/kolejny-grant-na-badania-u-wybrzezy-morza-czerwonego/
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/artykul/grant-ncn-dla-prof-michala-gawlikowskiego/
O innych grantach realizowanych przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/artykul/trzy-granty-dla-pcma/