Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas którego dr Agata Ulanowska (Instytut Archeologii UW) zaprezentuje wystąpienie:

 „Chaîne opératoire, organizacja produkcji i interakcje pomiędzy różnymi rzemiosłami – przegląd metodologii badań nad produkcją włókienniczą na przykładzie Grecji epoki brązu"

Czwartek, 23 marca 2017 r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum (ul. Nowy Świat 4, sala 135)