Konferencja: Decoration of Hellenistic and Roman buildings in Cyprus

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Artibus Mundi zapraszają do udziału w konferencji naukowej Decoration of Hellenistic and Roman buildings in Cyprus. Residences at Nea Paphos and other cities of the region.

Konferencja jest częścią cyklu Nea Paphos – Polish excavations of the residential quarter of the ancient city, czyli wydarzeń naukowych związanych z badaniami polskiej misji archeologicznej, która pracuje na znajdującym się na liście UNESCO stanowisku Nea Pafos  już od ponad 50 lat.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad systemem dekoracji budynków odkrytych przez misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w powiązaniu z wiedzą specjalistów w zakresie poszczególnych kategorii dekoracji. Intencją organizatorów jest zainicjowanie szerszych dyskusji i studiów w tym zakresie oraz porównanie znalezisk misji polskiej do tych pochodzących z innych stanowisk.

Wystąpienia będą wygłaszane w językach angielskim i francuskim, zaś publikacja materiałów pokonferencyjnych przewidziana jest na rok 2017, w wolnym dostępie (open access).

Komitet organizacyjny:
prof. PAN dr hab. Barbara Lichocka (IKŚiO PAN)
dr hab. Tomasz Waliszewski (CAŚ UW)
dr Henryk Meyza (IKŚiO PAN)
mgr Monika Więch (IKŚiO PAN)

Konferencja naukowa: Decoration of Hellenistic and Roman Buildings in Cyprus. Residences at Nea Paphos and other cities of the region

Pałac Staszica, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Nowy Świat 72, Warszawa
10–11 marca 2017 roku; inauguracja o godz. 10:00

Wstęp wolny