Stypendia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w roku akademickim 2017/2018

Tak, jak w latach ubiegłych, w roku akademickim 2017/2018 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dysponować będzie stypendiami dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych w Egipcie. Mogą one obejmować szeroko rozumianą archeologię i historię Egiptu, Sudanu i regionów sąsiadujących.

Fundusze na realizację stypendiów, które przyznawane są od lat 90tych XX wieku, pochodzą ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O stypendium mogą ubiegać się, bez względu na obywatelstwo, studenci polskich uczelni na kierunkach z zakresu archeologii, egiptologii, orientalistyki, historii architektury, historii i konserwacji zabytków oraz ich absolwenci.

Laureatów wyłania Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora Centrum. Realizują oni swoje programy badawcze we współpracy ze Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zakładce: Stypendia.

Termin składania dokumentów: 31.03.2017

Komisja stypendialna:
Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
Dr hab. Tomasz Derda, prof. UW
Dr hab. Kamil Kuraszkiewicz
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr Artur Obłuski