Seminarium Archeologii Śródziemnomorskiej: Podłoże polityczne i ekonomiczne migracji omańskich plemion do Afryki Wschodniej w I poł. XIX w.

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze ma zaszczyt zaprosić na referat:
Podłoże polityczne i ekonomiczne migracji omańskich plemion do Afryki Wschodniej w I poł. XIX w.

który wygłosi Sebastian Żbik.
Seminarium odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Stacji Badawczej CAŚ UW, przy ul. Mahalla 11 (Kair).