Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
Zespół kierowany przez Iwonę Zych przedstawi wyniki swoich badań:
„Saruq al-Hadid: sprawozdanie z sezonu rozpoznawczego na nowym stanowisku Centrum w Zjednoczoych Emiratach Arabskich”
Czwartek, 5 stycznia 2016 r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum (ul. Nowy świat 4, sala 135)