Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
Dr Michał Dzik przedstawi wyniki swoich badań:
„Analiza stratygraficzna architektury mieszkalnej. Metodyka i rezultaty, na przykładzie stanowisk Chhim (Liban) i Banganarti (Sudan)”
Czwartek, 12 stycznia 2017 r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum (ul. Nowy świat 4, sala 135)