Seminarium stypendystów Centrum: „Zwracam oblicze me na Wschód…” Egipskie wyprawy do krainy Punt.

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze ma zaszczyt zaprosić na referat:
"Zwracam oblicze me na Wschód…". Egipskie wyprawy do krainy Punt.  
który wygłosi Filip Taterka, tegoroczny stypendysta Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 6 grudnia 2016 o godz. 10:00 w siedzibie Stacji Badawczej CAŚ UW, przy ul. Mahalla 11 (Kair).