Odznaki Bene Merito

Uroczysty wernisaż wystawy z okazji dziesięciolecia polskich badań w Kuwejcie był okazją do wręczenia kierownikowi misji, prof. Piotrowi Bielińskiemu oraz Sekretarzowi Generalnemu Narodowej Rady ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa, J.E. Alemu H. Al-Jouha odznaki Bene Merito.

Dyplomem uznania Ambasador RP w Kuwejcie uhonorował dr. Sultana al-Duweisha, szefa Departamentu Starożytności i Muzeów i współkierownika kuwejcko–polskiej misji archeologicznej. Odznaka Bene Merito jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w uznaniu zasług dla promowania dobrego imienia Polski za granicą.

Prof. Piotr Bieliński:  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w archeologii Bliskiego Wschodu, a szczególnie starożytnej Mezopotamii i w chalkolicie i wczesnym okresie epoki brązu.

Od 1974 roku uczestnik polskich misji archeologicznych na Bliskim Wschodzie), kierownik licznych projektów Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w tych krajach, w tym ratunkowych badań wykopaliskowych w północnym Iraku i północnej Syrii. Kierownik misji w Tell Arbid (płn. Syria), która prowadziła badania do wybuchu konfliktu w Syrii w 2010 roku. Od 2007 roku prowadzi wykopaliska w Kuwejcie; jest to pierwsza polska misja archeologiczna na Półwyspie Arabskim. Sprawuje pieczę nad kilkoma projektami wykopalskowymi na terenie Kuwejtu, zaś osobiście kieruje badaniami na stanowisku Bahra 1, w największej osadzie związanej z kulturą Ubaid odkrytej dotychczas w rejonie Zatoki Perskiej.  W 2015 roku zainicjował polskie badania archeologiczne w Omanie. W latach 1999–2005 dziekan Wydziału Historycznego UW, od 2005 r. do 2014 r. dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Obecnie kieruje Zakładem Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UW.

 J.E. Ali Hussain Al-Youha: Sekretarz Generalny Narodowej Rady ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa Kuwejtu (Secretary-General of the National Council for Culture, Arts and Letters, odpowiednik Ministra Kultury). Członek wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, m.in. World Heritage Committee, Arab Regional Centre for World Heritage i Museums Rehabilitation Committee. Odpowiada m.in. za współpracę naukową i kulturalną Kuwejtu z zagranicą.

Fot. A. Oleksiak