WYSTAWA I KONFERENCJA: Ludzie, miejsca, zabytki. 20 lat polsko–libańskiej współpracy archeologicznej i konserwatorskiej (1996–2016)

Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zaproszeni zostali, z okazji okrągłej, 20-tej rocznicy rozpoczęcia badań w Libanie, do podzielenia się swoimi odkryciami za pomocą słowa i obrazu. 20 września 2016 roku otwarta zostanie w siedzibie Instytutu Francuskiego w Bejrucie (IFPO) wystawa opowiadająca o niektórych aspektach badań prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW). Towarzyszy jej konferencja naukowa prezentująca wybrane zagadnienia prac archeologicznych i konserwatorskich misji. Organizatorami wydarzeń są CAŚ UW, Ambasada RP w Bejrucie oraz IFPO.

Każdego sezonu, począwszy od 1996 roku, w Chhim oraz w Jiyeh (Porphyreon), na południe od Bejrutu, w starożytnej Fenicji, zespół archeologów i studentów z UW, kierowany przez dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, odkrywa tajemnice życia mieszkańców dwóch antycznych wsi prosperujących w okresie hellenistycznym, rzymskim i późnoantycznym.

Podczas 19 sezonów badań przez oba stanowiska przewinęło się 169 archeologów i studentów z sześciu krajów, w tym z Polski, Libanu i Francji. Wśród nich przedstawiciele UW stanowili zdecydowanie najliczniejszą grupę. Prace archeologiczne i konserwatorskie prowadzone były w sumie na 10 stanowiskach, na których odkryto m.in. dwie wsie z doskonale zachowaną zabudową mieszkalną, świątynię rzymską, dwa kościoły wczesnobizantyjskie dekorowane mozaikami oraz pięć tłoczni oliwy obrazujących metody produkcji tego ważnego składnika diety w starożytności. Współpracujący z misją konserwatorzy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zabezpieczyli i odrestaurowali setki metrów kwadratowych mozaik i malowideł ściennych.

Prace prowadzone są przez CAŚ UW oraz Generalną Dyrekcję Starożytności Libanu (DGA). Były pierwszymi prowadzonymi kiedykolwiek w Libanie przez polskich badaczy oraz jednymi z nielicznych, które uzyskały w ostatnich dwóch dekadach pozwolenie na działalność badawczą. Wyniki badań są kluczowe dla poznania struktury osadniczej wsi i miasteczek rozwijających się wokół Sydonu, jednego z najważniejszych miast fenickich, oraz jego gospodarki.

Wystawa, w formie 18 trójjęzycznych plansz (po arabsku, francusku i angielsku) będzie eksponowana w Instytucie Francuskim od 20 września do 3 października 2016 roku (IFPO, rue de Damas, Bejrut). Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 20 września o godz. 18.00.

Konferencja: Ludzie, Miejsca, Zabytki. 20 lat polsko–libańskiej współpracy archeologicznej i konserwatorskiej (1996–2016)

Wtorek, 20 września 2016, 18:10–19:30
Relacja z otwarcia wystawy

 Polscy i libańscy członkowie ekip archeologicznej i konserwatorskiej podczas otwarcia wystawy poświęconej 20-leciu prac w Libanie. Ambasada Francji w Bejrucie, 20 września 2016 (fot. Julia Wysocka).