Wykłady ku pamięci prof. Kazimierza Michałowskiego

Kazimierz Michałowski Memorial Lectures to nowy cykl wykładów organizowany przez Stację Badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze przy współpracy z egipskim Ministerstwem Starożytności dla uczczenia dorobku profesora Kazimierza Michałowskiego, pioniera polskich badań archeologicznych w Egipcie i prekursora polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej.

Cykl ten rozpoczyna się w roku jubileuszu 200lecia Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni z którą Kazimierz Michałowski był związany przez całe swoje życie zawodowe. W 1931 roku założył tu Katedrę Archeologii Klasycznej, zaś w 1959 roku otworzył uniwersytecką Stację Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, która do dziś działa jako Stacja Badawcza CAŚ UW.

Wykłady będą się odbywać w Kairze dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Wybitni badacze przedstawią w ich ramach tematy związane z bogatą spuścizną naukową prof. Michałowskiego.

Cykl zainicjuje prof. Michał Gawlikowski wykładem „Palmyra: ruiny i pamięć”, który odbędzie się pod auspicjami J.E. Prof. Khaleda el-Anany’ego, Ministra Starożytności Egiptu.

Wykład odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 18.00 w Ministerstwie Starożytności, w sali Ahmeda Paszy Kamala, ul. Adel Abu Bakr, Zamalek, Kair.

Barbarzyńskie zniszczenia niektórych spośród najważniejszych zabytków Palmyry oraz skutki splądrowania tamtejszego muzeum można w pełni ocenić dopiero teraz, gdy to pustynne miasto wróciło pod kontrolę syryjskiego rządu. Nieodwracalna utrata tak wielu skarbów sztuki starożytnej nie umniejsza jednak dokonań międzynarodowej społeczności archeologów prowadzących wykopaliska w Palmyrze, w tym ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, która pracowała tam przez ponad pół wieku. Wykład zaakcentuje te dokonania, przedstawiając wspaniałą i unikalną cywilizację Palmyry, która kwitła od 1 do 3 wieku n.e. Dostarczy też informacji na temat aktualnej sytuacji zabytków Palmyry na podstawie raportu specjalistów reprezentujących CAŚ UW, którzy odwiedzili miasto w kwietniu 2016 r.  

Dr Artur Obłuski wita gości pierwszego wykładu z serii Kazimierz Michałowski Memorial Lectures (Fot. A. Wieczorek) Prof. Michał Gawlikowski wykładem o Palmyrze zainaugurował nową serię wykładów (Fot. A. Wieczorek)
Wykłady z serii KaMMeL nawiązujące do spuścizny prof. Kazimierza Michałowskiego, skierowane są do społeczności naukowej Kairu (Fot. A. Wieczorek)