PRZEDŁUŻENIE TERMINU: Konkurs na stanowisko asystenta dyrektora Stacji Badawczej w Kairze

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystentów dyrektora Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (CAŚ) w Kairze.
Termin składania dokumentów: 31 maja 2016 r.
Termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej 13-17 czerwca 2016 r. Do testu i rozmowy będą dopuszczeni tylko kandydaci spełniający wymogi formalne.
Termin rozpoczęcia pracy do uzgodnienia pomiędzy lipcem a grudniem 2016 r.
Wymagania i zakres obowiązków w załączniku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!