Dr hab. Tomasz Waliszewski z nagrodą Clio

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, dr hab. Tomasz Waliszewski otrzymał nagrodę Clio pierwszego stopnia za książkę “Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria Palestine”.

Nagroda Clio przyznawana jest przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego UW. Nagrodzona książka została wydana nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Jej częścią jest baza danych dostępna w Internecie: www.elaion.uw.edu.pl
Autorowi serdecznie gratulujemy!

T. Waliszewski, Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria–Palestine, (=PAM Monograph Series 6),
Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014<
ISBN 978-83-235-1345-2