Wykład: Digitalizacja jako aspekt konserwacji stanowiska archeologicznego.

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze zaprasza na spotkanie w ramach seminarium z Archeologii Śródziemnomorskiej, które odbędzie się w Kairze, 10 listopada 2015 r., o godzinie 18.30, w Bibliotece Stacji przy ul.Mahalla 11.

W czasie spotkania pani mgr Julia Chyla, Stypendystka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, przedstawi temat badawczy: 
Digitalizacja jako aspekt konserwacji stanowiska archeologicznego.
Serdecznie zapraszamy.