Khaled el Assad (1934-2015)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 18.08.2015, na placu przed miejskim muzeum w Palmyrze, dżihadyści z Państwa Islamskiego dokonali okrutnej egzekucji na Khaledzie el Assadzie, wieloletnim współpracowniku i przyjacielu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Khaled el Assad, przez wiele lat (1963-2003) piastował stanowisko dyrektora Muzeum w Palmyrze, miasta, któremu poświęcił całe swoje życia. Znawca i badacz tego starożytnego miasta, wielki entuzjasta jego wspaniałej przeszłości. Jego wkład w badania nad starożytną Palmyrą jest nie do przecenienia. Był autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny historii i archeologii Palmyry, które na trwale wpisane zostały w osiągnięcia archeologii.

Khaled Assad był niestrudzonym kustoszem Palmyry, promotorem badań archeologicznych i prac konserwatorskich. To jego energii zawdzięczamy m.in. rekonstrukcje teatru, wielu odcinków kolumnady czy murów miejskich. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielił się ze wszystkimi uczonymi pracującymi w Palmyrze i okolicach. Współpracował z licznymi międzynarodowymi ekspedycjami reprezentującymi ośrodki badawcze z USA, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Norwegii i Japonii.

Szczególnie wiele zawdzięczają mu polscy archeolodzy, z którymi blisko współpracował przez ponad pół wieku, począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku. Z jego śmiercią polska archeologia straciła nie tylko kolegę-uczonego, ale i serdecznego przyjaciela kilku pokoleń badaczy.

Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.