Krzewiciele cywilizacji na rubieżach Imperium — archeologiczne odkrycie w Gruzji

W wojskowych łaźniach z drugiej połowy I wieku naszej ery, odsłanianych od 2012 roku przez wspólną ekspedycję Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej oraz Instytutu Archeologii), wewnątrz umocnień rzymskiego fortu Apsaros w Gonio, w trzecim tygodniu trwania tegorocznego sezonu, misja złożona z archeologów, studentów i wolontariuszy natrafiła na posadzkę pokrytą mozaiką z motywami geometrycznymi.

Zdobiła ona jedno z pomieszczeń łaźni, w których zażywali kąpieli oficerowie rzymskiego garnizonu umieszczonego na jednej z najdalszych rubieży Imperium Romanum, prawdopodobnie za czasów cesarza Wespazjana. Zarówno mozaika, jak i sama łaźnia były elementem rzymskiej cywilizacji przeniesionym w dzikie ostępy, przypominającym o pozostawionych daleko w domu dostatkach. W Gruzji dotychczas znaleziono niewiele podobnych znalezisk (w Adżarii jest to pierwsze odkrycie tego typu), ale inne mozaiki na Zakaukaziu są jednak późniejsze i zwykle wykonane na zamówienie lokalnych elit.

Misja prowadzona jest we współpracy z Muzeum i Rezerwatem Gonio–Apsaros (Batumi), które jest zarządzane przez Agencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii. Kierownikiem ze strony gruzińskiej jest Prof. Shota Mamuladze, ze strony polskiej dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski.

(Tekst na podstawie informacji dr. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego)
Link: Mosaic exploration from Gonio-Apsaros

[Zdjęcia: Oskar Kubrak]
Mozaika z Gonio-Apsaros, Fot. O. Kubrak