Informacja o zmianach w kierownictwie PCMA

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje o zmianach w kierownictwie tej instytucji.
Z dniem 1 lipca 2015 r. dr Artur Obłuski został mianowany przez Dyrektora Centrum, dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, na stanowisko Dyrektora Stacji Badawczej w Kairze, będącej częścią Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Wybór dr. Artura Obłuskiego nastąpił w drodze konkursu na to stanowisko, rozstrzygniętego przez Radę Naukową Centrum.
Dr Artur Obłuski zastąpi na tym stanowisku dr. Zbigniewa Szafrańskiego, który pełnił te funkcję od października 2005 roku do czerwca 2015 roku. Dr Zbigniew Szafrański pozostaje pracownikiem naukowym Centrum w Warszawie oraz kierownikiem Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.
Dr Artur Obłuski jest nubiologiem, adiunktem w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, realizującym grant NCN „Monastycyzm nubijski. Rola instytucji religijnych na peryferiach świata bizantyńskiego”. W ramach Centrum jest kierownikiem wykopalisk w klasztorze w Al-Ghazali w Sudanie. Jest afiliowany w University of Chicago Oriental Institute, przygotowując dla Instytutu końcową publikację klasztoru Qasr el-Wizz w Egipcie.
Z dniem 1 lipca 2015 mgr Iwona Zych została powołana przez Rektora UW, dr hab. prof. UW Marcina Pałysa, na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum. Funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum pełnił poprzednio dr Tomasz Waliszewski. Kandydatura mgr Iwony Zych została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Naukową Centrum.
Mgr Iwona Zych będzie łączyć nowe obowiązki z dotychczasową funkcją Redaktora Naczelnego czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean oraz wydawnictw Centrum. Pozostaje również współkierownikiem polsko-amerykańskich badań wykopaliskowych w Berenike w Egipcie.
Te dwie nominacje wieńczą proces zmian w kierownictwie instytucji, jaki rozpoczął się z dniem 1 listopada 2014 roku, kiedy to dr hab. Tomasz Waliszewski został powołany przez Rektora UW, dr hab. prof. UW Marcina Pałysa, na stanowisko Dyrektora Centrum. Wybór na to stanowisko nastąpił w drodze konkursu rozstrzygniętego przez Radę Naukową Centrum.
Dr. hab. Tomasz Waliszewski zastąpił prof. dr hab. Piotra Bielińskiego, który pełnił tę funkcję od 2005 roku przez dwie pełne kadencje, do czasu powołania nowego Dyrektora.
Dr. hab Tomasz Waliszewski jest wykładowcą w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i kierownikiem, od 1996 roku, misji Centrum w Libanie (Chhîm, Jiyeh), a w latach 1998–2001 i 2004–2005 również w Syrii (Tell Amarna). Jest autorem, m.in., monograficznego studium pt. Elaion. Studies in Olive Oil Production in the Roman and Byzantine Levant [=PAM Monograph Series 6].