Trzy granty dla PCMA

Z dumą informujemy, że trzy projekty zgłoszone przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały finansowanie z przyznanych właśnie grantów Narodowego Centrum Nauki.
Serdecznie gratulujemy sukcesu kierownikom tych projektów!
Granty w ramach konkursu „Preludium 7”:
Iwona Zych: Wierzenia i praktyki religijne w "Ziemi Czerwonej": zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w n.e.
Urszula Iwaszczuk:Możliwości badania gospodarki mikroregionów El-Zuma/El-Detti i Tanqasi na podstawie szczątków zwierzęcych znalezionych w kontekście sepulkralnym”.
Grant w ramach konkursu „Sonata 7”:
Dr Artur Obłuski: „Monastycyzm nubijski. Rola instytucji religijnych na peryferiach świata bizantyńskiego”.
W sumie przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW realizowanych będzie teraz pięć grantów. Od października 2014 r. trwa projekt dr Katarzyny Lach „Studia nad charakterem kontaktów społecznych rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne. Analiza znalezisk monetarnych z terenu Kom el-Dikka w kontekście archeologicznym” ("Fuga 3"), zaś od kwietnia 2014 r. dr Joanna Then-Obłuska pracuje nad tematem „Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych” ("Sonata 5").