Antoni Mierzejewski 1936-2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 września 2014 r zmarł
Antoni Mierzejewski
Archeolog i muzealnik, badacz cywilizacji Starożytnego Wschodu, ceniony popularyzator nauki, uczestnik wykopalisk prowadzonych przez Stację Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Nimrud (Kalhu) w Iraku.
Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.
Dyrekcja i pracownicy
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW