PAM wyżej w nowym wykazie czasopism punktowanych

Redakcja rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean ma przyjemność poinformować, że PAM po raz drugi znalazł się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Według tegorocznej oceny za artykuły opublikowane w naszym czasopiśmie przyznawanych jest 7 punktów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Autorów do nadsyłania artykułów na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW do kolejnych tomów PAM.
Więcej informacji na temat wytycznych redakcyjnych i procedur recenzyjnych znajduje się na stronie czasopisma: http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/pam-journal/