Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiktorowi Andrzejowi Daszewskiemu

Z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej ukazała się księga jubileuszowa Prof. Wiktora Andrzeja Daszewskiego:
Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday.

Classica Orientialia jest zbiorem artykułów dedykowanych Profesorowi Wiktorowi Andrzejowi Daszewskiemu przez przyjaciół, kolegów i współpracowników z okazji 75tych urodzin. Tematyka obejmuje wyniki badań archeologicznych i nauk pomocniczych archeologii, prowadzonych na stanowiskach hellenistycznych, grecko-rzymskich, bizantyjskich i islamskich w basenie Morza Śródziemnego (głównie w Egipcie, Syrii i na Cyprze). Polskie wykopaliska i prace konserwatorskie są szczególnie dobrze reprezentowane, odzwierciedlając zainteresowania i osiągnięcia Prof. Daszewskiego, który był przez dwie dekady sekretarzem naukowym a następnie dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także szefem dwóch misji wykopaliskowych – w Nea Paphos na Cyprze oraz w Marina el-Alamein w Egipcie. Wśród autorów znaleźli się Jean-Charles Balty, Janine Balty, Giuseppina Capriotti-Vittozzi, Rafał Czerner, Piotr Dyczek, Pavlos Flourentzos, Michał Gawlikowski, Włodzimierz Godlewski, Tomasz Herbich, Maria Kaczmarek, Zsolt Kiss, Jerzy Kolendo, Barbara Lichocka, John Lund, Adam Łajtar, Adam Łukaszewicz, Grzegorz Majcherek, Henryk Meyza, Karol Myśliwiec, Zofia Sztetyłło i inni. Księga jubileuszowa została wydana przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th, Henryk Meyza, Iwona Zych (red.), Warszawa 2011: PCMA, Wydawnictwo DiG

Przeczytaj:Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th

Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th można zamówić w księgarni wydawnictwa DiG oraz w serwisie Kubon & Sagner