Michał Neska

  • Dolina Eszmuna

    Dolina Eszmuna Dolina Auali Wadi Bisri Najciekawsze odkrycia: – neolityczne pracownie krzemieniarskie – wykute w skale grobowce z okresu rzymskiego Historia badań: Badane przez misję CAŚ UW w latach: 2004–2008 Typ badań: Badania powierzchniowe Kierownicy badań: Michał Neska Krzysztof Jakubiak Instytucje współpracujące: – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Direction Générale des Antiquités Opis stanowiska […]