Porphyreon

 • Urszula Wicenciak, Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland (=PAM Monograph Series 7), Warszawa: PCMA, 2016

  Warszawa 2016
  ISBN 978-83-942288-4-2
  324 strony
  Oprawa miękka ze skrzydełkami

  Wydanie drugie (wersja cyfrowa)
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Warszawa 2020
  ISBN 978-83-235-4734-1
  doi.org/10.31338/uw.9788323547341

  Warsztat ceramiczny w starożytnym mieście Porphyreon na wybrzeżu fenickim (współczesne Jiyeh w Libanie) był badany podczas prac ratunkowych w 2004 r. przez misję CAŚ UW pracującą na stanowiskach Jiyeh i Chhîm. Warsztat ten działał na skalę lokalną, produkując przede wszystkim amfory i naczynia kuchenne. Stanowił on ważny element lokalnej gospodarki od połowy II wieku p.n.e. do VII wieku n.e.

  Zebrany tam materiał ceramiczny — naczynia i odrzuty produkcyjne — posłużył do przeprowadzenia studiów nad repertuarem form wyrabianych tam naczyń oraz do analiz masy glinianej używanej w tym celu. Te badania pozwoliły poznać drugi na wybrzeżu libańskim, po Berytusie, ośrodek produkcji naczyń ceramiczny działający w okresach hellenistycznym i rzymskim.

  Monografia prezentująca lokalną produkcję, przedstawia typologiczną i chronologiczną klasyfikację naczyń, a następnie omawia ją w kontekście trendów i zjawisk typowych dla fenickiej produkcji ceramicznej w omawianych okresach. Ogląd produkcji lokalnych warsztatów pozwala wysnuwać nowe wnioski na temat historii starożytnego handlu i rzemiosła w środkowej Fenicji.

  Dr Urszula Wicenciak jest adiunktem w CAŚ UW. Specjalizuje się w badaniach nad ceramiką bliskowschodnią, od okresu hellenistycznego po bizantyjski. W swych najnowszych badaniach zajmowała się typologiczną i regionalną analizą naczyń ceramicznych produkowanych na terenie Fenicji. Jej zainteresowania badawcze wynikają z jej zaangażowania w projekt badawczy w Porphyreon i Chhîm, prowadzony przez CAŚ UW. Uczestniczyła też, jako ceramolog i archeolog, w innych projektach wykopaliskowych w Libanie, Egipcie, Sudanie i na Sycylii.

  Książka to siódmy tom w naszej serii monograficznej PAM Monograph Series.
  Została wydana we współpracy z Fundacją Kazimierza Michałowskiego.

  Pliki do pobrania:
  Full Text (PDF)