Katalog księgozbioru Stacji Badawczej w Kairze dostępny on-line

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze zaprasza do korzystania ze swego księgozbioru.

Elektroniczne katalogi zgromadzonych w nim książek oraz czasopism zostały udostępnione na stronie CAŚ UW. Z katalogu można też skorzystać na komputerze znajdującym się w Czytelni im. Krystyny Polaczek w siedzibie Stacji. 

Z katalogu można też skorzystać na komputerze znajdującym się w Czytelni im. Krystyny Polaczek w siedzibie Stacji. Księgozbiór jest dostępny w od niedzieli do czwartku w godzinach 9:00–14:00 (lub dłużej, po uzgodnieniu z pracownikami Stacji).

Przed pierwszą wizytą prosimy o kontakt z Marianną Chlebowską (cairo2.pcma@uw.edu.pl).