Warsztaty o szlaku wzdłuż wybrzeży Arabii

W dniu poprzedzającym konferencję Red Sea VIII (poniedziałek, 3 lipca) odbędą się warsztaty The Arabian Red Sea Route. Imperium Rzymskie było największym – przed Unią Europejską – organizmem politycznym, który jako pierwszy w historii zaangażowany był w procesy globalizacji na wielką skalę. Jednym z ich przejawów był dalekosiężny handel morski po obu brzegach Morza Czerwonego. Warsztat the Arabian Red Sea Route zbiera informacje na temat odnogi tego szlaku biegnącej wzdłuż wybrzeża Półwyspu Arabskiego. Jednym z portów na tym szlaku jest dzisiejsza Aynuna w Arabii Saudyjskiej, gdzie pracuje misja CAŚ UW pod kierunkiem prof. Michała Gawlikowskiego.

Badania po obu brzegach Morza Czerwonego – w Berenike (Egipt) i Aynuna (Arabia Saudyjska) prowadzone pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki: projekt „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim" w ramach grantu Harmonia 6 UMO-2014/14/M/HS3/00795; projekt: „Charakter i funkcjonowanie hellenistycznego Berenike, ośrodka portowego nad Morzem Czerwonym, oraz jego ewolucja od bazy wojskowej do międzynarodowego emporium” w ramach grantu Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS3/00163). Współorganizatorem eksperymentu archeometalurgicznego jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Konferencję wsparła Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Warsztaty The Arabian Red Sea Route:

Poniedziałek, 3 lipca 2017 r, godz. 9.00–18.00

Instytut  Archeologii, Uniwersytet Warszawski, sala 210

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Więcej informacji i zasady rejestracji na konferencję: www.redsea8.uw.edu.pl  i www.pcma.uw.edu.pl  (rejestracja możliwa na miejscu) 
Arabian Red Sea Route: program i abstrakty wystąpień: