Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.

Dr hab. Anna Wodzińska z Instytutu Archeologii UW wygłosi wykład na temat swojego warsztatu ceramologicznego:

"Ceramika w archeologii – wstęp do metodologii"

Czwartek, 16 lutego 2017 r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum (ul. Nowy Świat 4, p. I, sala 135)