Seminarium stypendystów Centrum: Ceramika z Fustat. Edycja maszynopisu Władysława Kubiaka

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze ma zaszczyt zaprosić na referat:
Ceramika z Fustat: Edycja maszynopisu Władysława Kubiaka 
który wygłosi Julia Górecka, tegoroczna stypendystka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Seminarium odbędzie się w czwartek, 15 grudnia 2016 o godz. 14:00 w siedzibie Stacji Badawczej CAŚ UW, przy ul. Mahalla 11 (Kair).