Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum. W ramach najbliższego seminarium
Mateusz Iskra (Instytut Archeologii UW) wygłosi referat
"Złoty sezon. Najnowsze wyniki prac misji Metsamor"
prezentujący rezultaty badań misji Centrum Archeologii  i Instytutu Archeologii UW z 2016 roku na stanowisku Metsamor w Armenii.

Seminarium odbędzie się 8 grudnia wyjątkowo o godzinie 15.00.