Seminarium stypendystów Centrum: Chrześcijański obrządek pogrzebowy w średniowiecznym Sudanie

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze ma zaszczyt zaprosić na referat:

Chrześcijański obrządek pogrzebowy w średniowiecznym Sudanie,
który wygłosi Joanna Ciesielska, tegoroczna stypendystka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Seminarium odbędzie się w czwartek, 17 listopada 2016 o godz. 10:00 w siedzibie Stacji Badawczej CAŚ UW, przy ul. Mahalla 11 (Kair).