Seminarium stypendystów Centrum: Grecko-arabskie dokumenty papirusowe

Zapraszamy na referat "Grecko-arabskie dokumenty papirusowe. Dwujęzyczne pokwitowania odbioru podatku (z VII w.?)"który wygłosi Tomasz Barański, tegoroczny stypendysta Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Tomasz Barański jest studentem Instytutu Archeologii UW oraz Katedry Arabistyki i Islamistyki, Wydziału Orientalistycznego UW. Tematem jego projektu badawczego są bilingwiczne papirusy grecko-arabskie (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW).

Seminarium odbędzie się 6 października o 11:00 w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, przy ul. Mahalla 11