Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie — badania archeologiczne, studia, konserwacja”

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytut Archeologii UW organizują międzynarodową konferencję Polacy na Bliskim Wschodzie. Odbędzie się ona w dniach w dniach 1–3 kwietnia 2016 roku w Instytucie Archeologii UW.

W drugim i trzecim dniu konferencji odbędzie się sesja naukowa "Polacy na Bliskim Wschodzie – badania archeologiczne, studia, konserwacja", do udziału w której zapraszamy wszystkich członków polskich misji pracujących na szeroko pojętym Bliskim Wschodzie. Celem sesji jest zaprezentowanie środowisku archeologicznemu rezultatów badań archeologicznych i konserwatorskich w Syrii, Jordanii, Libanie, Iraku, Iranie i Turkmenistanie, a także krajach Zatoki Perskiej i Kaukazu.

Zapraszamy do prezentacji wystąpień problemowych o charakterze naukowym, studiów nad wybranym materiałem lub syntez wybranych zagadnień związanych z badaniami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytutu Archeologii UW.

Sesja zaplanowana jest na 2–3 kwietnia 2016 roku i odbywać się będzie w sali 210 Instytutu Archeologii UW (Szkoła Główna, Krakowskie Przedmieście 26/28). Sala jest wyposażona w projektor multimedialny oraz  rzutniki do slajdów i folii. Sesja odbywać się będzie w języku polskim. Długość wystąpień nie może przekraczać 20 minut.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień: tytułu oraz abstraktu (do 1 000 znaków) do 1 marca 2016 r. na adres mailowy dr Zuzanny Wygnańskiej (zjwygnan@uw.edu.pl), koordynatorki działań związanych z konferencją.

Materiały z sesji naukowej „Polacy na Bliskim Wschodzie – badania archeologiczne, studia, konserwacja” opublikowane zostaną w części Special Studies tomu Polish Archaeology in the Mediterranean 26 w 2017 roku.

Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie” towarzyszy wystawieW cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW”.