Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

W ramach pierwszej, wewnętrznej konferencji sprawozdawczej pracownicy naukowi i naukowo-techniczni Centrum przedstawili projekty badawcze, w których uczestniczyli w 2015 roku.
Zaprezentowano 20 referatów, które dotyczyły zarówno misji wykopaliskowych w Egipcie, Sudanie, Libanie, Syrii, Kuwejcie i Omanie prowadzonych przez Centrum, jak również indywidualnych badań prowadzonych przez poszczególnych naukowców. Przegląd tych przedsięwzięć odzwierciedla kierunki badawcze, wokół których ogniskuje się wiele projektów Centrum.