Marina el-Alamein – wystawa w Muzeum Narodowym w Aleksandrii

Dwudziestolecie pracy Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej Marina  el-Alamein uczczone wystawą w Muzeum Narodowym w Aleksandrii: “20 years of the Egyptian-Polish Conservation Mission Marina el-Alamein”.

Misja Konserwatorska działa od 1995 roku, pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a jej współorganizatorami są Egipska Najwyższa Rada Starożytności i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Współpracują z nią Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, a także Katedra Studiów Porównawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pierwszym kierownikiem i założycielem misji był prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza z Politechniki Wrocławskiej, zaś obecnie kieruje nią prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner z tej samej uczelni. Na stanowiska działa też druga misja CAŚ UW, zajmująca się badaniami stricte archeologicznymi.

Marina el-Alamein to dzisiejsza nazwa miasta położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na zachód od Aleksandrii. Odkryto tam ruiny grecko-rzymskiego miasta, które można identyfikować ze starożytnym Leukaspis lub Antiphrai. Podczas badań archeologicznych ustalono, że rozwijało się ono od II wieku p.n.e. do VI wieku. Z tego czasu pochodzą liczne domy mieszkalne, budowle publiczne, magazyny portowe, ulice i place. Wydobyto na światło dzienne również kościół i rozległą nekropolę.

W ciągu dwudziestu lat pracy Misji Konserwatorskiej na stanowisku prowadzono badania architektoniczne i archeologiczne. Podjęto też konserwację licznych pozostałości zabytkowych budowli. Częściowo zrekonstruowano fragmenty portyków, dokonując tzw. anastylozy, czyli ustawienia na powrót przewróconych kolumn, zabezpieczono mury domów i grobowców. Takie działania pozwolą w przyszłości na udostępnienie stanowiska dla zwiedzających.

Wystawa “20 years of the Egyptian-Polish Conservation Mission Marina el-Alamein” w Muzeum Narodowym w Aleksandrii w dniach 26 maja — 8 czerwca 2015 r.

Wernisaż odbędzie się we wtorek 26 maja o godzinie 16:00. Wystawę zainauguruje Dr Mamdouh Eldamaty, Minister Starożytności Egiptu.

W uroczystości wezmą też udział:
Dr Mahmoud Afifi, szef Sektora Starożytności Egipskich Najwyższej Rady Starożytności
Dr Nadia Khedr, dyrektor Narodowego Muzeum Aleksandryjskiego
Dr Zbigniew Szafrański, dyrektor Stacji Badawczej w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
Prof. dr hab. Andrzej Koss, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner, kierownik Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej Marina el-Alamein, kierownik Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz polscy i egipscy członkowie Misji Konserwatorskiej Marina el-Alamein

Więcej informacji na stronie Politechniki Wrocławskiej: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/badania/86

Zdjęcia z otwarcia wystawy: Fot. Grażyna Bąkowska-Czerner, Marlena Koczorowska, Andrzej Koss, Piotr Zambrzycki