Seminarium PCMA

Zapraszamy na drugie z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane będą bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
Dr Katarzyna Lach  przedstawi założenia swojego programu badawczego, na który uzyskała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki "Fuga 3":
Studia nad charakterem kontaktów społecznych w rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne.
Analiza zabytków monetarnych z terenu Kom el-Dikka w kontekście archeologicznym

Czwartek, 21 maja 2015 r., godz. 11:30, w siedzibie Centrum
(ul. Nowy Świat 4, sala 211)