Konferencja sprawozdawcza „Polacy w Libanie”

Międzyuczelniana konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie poświęcona jest prezentacji wyników prac badawczych, realizowanych przez pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, we współpracy z uczelniami polskimi i zagranicznymi.

Organizatorem konferencji jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW we współpracy z Instytutem Archeologii UW. Zaprasza na nią Dyrektor Centrum i kierownik misji archeologicznej Centrum w Chhim i Jiyeh, dr hab. Tomasz Waliszewski: Podczas dwudniowej konferencji podsumujemy, między innymi, stan zaawansowania prac na stanowiskach Chhim i Jiyeh. Przedstawimy efekty badań powierzchniowych w Iqlim el-Kharrub. Na przykładzie Awliya Allah pokażemy zastosowanie oprogramowania GIS w terenowych badaniach archeologicznych. Zaprezentujemy również działania konserwatorskie podczas misji archeologicznych w Libanie oraz wstępne wyniki badań nad wczesnobizantyńskimi malowidłami. Opowiemy też o konserwacji i restauracji średniowiecznych malowideł ściennych w kościele p.w. Św. Fokasa w Amioun.

15–16 maja 2015 r., Instytut Archeologii UW, sala 210, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Szczegółowy program