Nowości z Dongoli

W imieniu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zapraszamy na seminarium z zakresu archeologii śródziemnomorskiej:
Nowości z Dongoli.
Wykład zaprezentuje prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
Wykład odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 13:15 w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 209.