PAM Monograph Series 5: Fajanse z Tell Atrib

Z przyjemnością prezentujemy pierwszą z najnowszych publikacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Jest to tom autorstwa dr. Fabiana Welca poświęcony obiektom fajansowym znalezionym podczas wykopalisk Centrum w Tell Atrib w Egipcie. Tom ten stanowi jednocześnie część serii PAM Monograph Series oraz serii Tell Atrib 1985–1995 wydawanej dotychczas przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, a tym razem wydanej pod auspicjami obu instytucji.

Na temat egipskich fajansów z okresów ptolemejskiego i rzymskiego wiadomo mniej niż o podobnych przedmiotach ze wcześniejszych epok. Niniejsza książka, która stanowi opracowanie przedmiotów fajansowych pochodzących z wykopalisk polsko-egipskiej misji archeologicznej w Tell Atrib, starożytnym Atribis, pomaga wypełnić tę lukę.

Podczas badań archeologicznych w Tell Atrib znaleziono dowody na lokalną produkcję przedmiotów fajansowych. Są wśród nich m.in. naczynia, figurki, amulety i uszebti, które pochodzą z trzech głównych warstw datowanych na kolejne fazy okresu ptolemejskiego. Dzięki powiązaniu znalezisk z sekwencją stratygraficzną udało się prześledzić zmiany typologiczne zachodzące na przestrzeni tego czasu, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia historii lokalnej produkcji fajansu. Na podstawie tych obserwacji można rozważać kierunki, z jakich lokalni rzemieślnicy czerpali inspiracje dla swych wyrobów. Rozmieszczenie znalezisk na stanowisku pozwala wysunąć przypuszczenia na temat roli przedmiotów fajansowych w życiu codziennym oraz kultowym mieszkańców miasta. 

Fabian Welc, Faience objects (=Tell Atrib 1985–1995 4, PAM Monograph Series 5), Warszawa: WUW, PCMA, 2014

Książkę można zamówić w księgarni Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego