Jan Stanisław Partyka (1954-2015)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 stycznia 2015 roku zmarł nasz kolega archeolog dr Jan Stanisław Partyka, znakomity znawca wczesnego chrześcijaństwa, epigrafik i bibliofil; uczestnik misji Centrum w Tell Atrib i Aleksandrii oraz szwajcarskiej misji w Kellia (Egipt).
Na ręce Bliskich składamy najszczersze kondolencje.