Polska archeologia w Pekinie

W Pekinie pod koniec października miało miejsce otwarcie wystawy „Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim”. Wydarzenie to zorganizowane zostało pod auspicjami Wydziału Archeologii i Muzealnictwa Uniwersytetu Pekińskiego w siedzibie Muzeum Arthura M. Sacklera. Ze strony polskiej patronuje mu Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez dr Martę Żuchowską z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii oraz dyrektora Instytutu Archeologii, prof. dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego.
Wystawa prezentuje najważniejsze odkrycia i prace prowadzone przez badaczy związanych z trzema instytucjami – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytutem Archeologii UW i Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich UW. Otwarciu wystawy towarzyszyła konferencja naukowa podczas której wystąpili badacze polscy i chińscy.
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie zarówno chińskim specjalistom, jak też i szerszej publiczności w Chinach, spektrum polskich badań archeologicznych i stworzenie podstaw do przyszłych wspólnych projektów badawczych.
Wydarzenie to zorganizowane zostało we współpracy z Oddziałem Polskim The Explorers Club, i częściowo sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (652/P-DUN/2014).
Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Marty Żuchowskiej.