Polacy nad Nilem. Sezon 2012-2013

Już po raz ósmy odbędzie się doroczna konferencja „Polacy nad Nilem”, organizowana przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez polskich archeologów i współpracujących z nimi specjalistów z innych dziedzin.

Dolina Nilu jest w tym wypadku topograficznym wyznacznikiem zakresu badań, które w dużej mierze prowadzone są przez misje pracujące z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród nich znajdują się prezentacje prac konserwatorskich i restauracyjnych prowadzonych w dwóch świątyniach Nowego Państwa w Tebach Zachodnich — świątyni Hatszepsut i Totmesa III w Deir el-Bahari oraz na terenie łaźni publicznych w rzymskim mieście portowym w Marina el-Alamein na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu. Wyniki prac w sezonie 2012/2013 zaprezentują misje archeologiczne Centrum oraz instytucji współpracujących z Centrum, kopiące na stanowiskach w Egipcie —Tell el-Farcha, Tell el-Murra, Oaza Dachla, Sakkara, Tell el-Retaba, Marina el-Alamein, Berenike, Marea, Naqlun, Sheikh Abd el-Gurna — oraz w Sudanie — Khor Shambat 1, el-Zuma (program MtoM), Dongola, Banganarti, Selib. Przekrojową prezentację badań archeologiczno-geofizycznych w Egipcie i Sudanie w minionym sezonie przedstawi Tomasz Herbich.

Niemniej istotne są prezentacje badań indywidualnych (w ramach doktoratów i prac habilitacyjnych) badaczy biorących udział w wykopaliskach PCMA UW, m.in. relacja dr. Kamila Kuraszkiewicza o morskich wędrówkach Egipcjan na południe wzdłuż wschodnich wybrzeży Afryki w okresie Starego Państwa, czy też studia dr. hab. Mirosława Barwika nad królami i kapłanami z czasów 21 dynastii w Deir el-Bahari.

Uzupełnieniem tego obrazu są ważne badania badaczy z innych ośrodków w Polsce, m.in. z Gdańska (Projekt Bayuda 2013) oraz z Poznania (badania nad osadnictwem wczesnych Homo sapiens w Dolinie środkowego Nilu — projekt Affad 23 w Sudanie).

Wykład specjalny (we wtorek 18 czerwca o godzinie 18) wygłosi gość zagraniczny, Prof. Charles Bonnet. Przedstawiając wyniki swoich badań w ramach misji szwajcarskiej na stanowisku kermańskim (XV w. p.n.e.–V w. n.e.) w Dukki Gel w Sudanie, Prof. Bonnet prześledzi m.in. ślady okupacji egipskiej wśród afrykańskich pozostałości.

Konferencja „Polacy nad Nilem” trwać będzie od 17 (poniedziałek) do 19 czerwca (środa). Wykłady odbędą się w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w salach 118 i 210.

Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej konferencji:
http://www.pnnarchiwum.uw.edu.pl/sezony/2012-2013/program-konferencji/