Wykopaliska w Marei w Egipcie 2009-2010

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej najnowsze rezultaty badań archeologicznych w Marei w Egipcie. Towarzyszy ona sympozjum „Pogranicze chrześcijaństwa”, które odbędzie się w dniach 10-12 maja 2011 r. na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Tegoroczne sympozjum dedykowane jest ś.p. dr hab. Hannie Szymańskiej, która przez wiele lat kierowała wykopaliskami w Marei.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3.
Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum.
Wstęp 7 zł