PAM 20 już w sprzedaży

Ukazał się właśnie najnowszy numer Polish Archaeology in the Mediterranean 20 (Research 2008).
Zawiera on prawie 50 artykułów, w tym 26 raportów z 16 stanowisk badanych przez misje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w sezonie 2008.

Po raz pierwszy w PAM pojawiła się, poza częścią Reports, relacjonującą wyniki badań w danym sezonie, także część Studies, gdzie prezentowane będą artykuły problemowe związane z działalnością Centrum: badania archeologiczne, przekrojowe opracowania materiału zabytkowego, jak również wyniki analiz w dziedzinach pokrewnych archeologii (np. archeozoologia, antropologia, archeometria), prace konserwatorskie itp.

W PAM 20 w części Studies zamieszczone zostały artykuły, które powstały na kanwie sesji naukowej „Ciągłość tradycji i przejawy obrządku pogrzebowego w badaniach archeologicznych na stanowiskach cmentarnych w Dolinie Nilu” zorganizowanej w 2005 roku przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Abstrakty wszystkich artykułów można przeczytać na stronie czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean jest do kupienia m.in. w księgarniach Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy do lektury