Zbigniew E. Szafrański

Zainteresowania badawcze:

 

Kariera zawodowa

Wykształcenie

2001 otwarcie przewodu habilitacyjnego, Wydział Historyczny, UW
1986 doktorat z Egiptologii (teza: Studies on the Society and Culture of the Second Intermediate Period in Egypt on the Basis of Funerary and Votive Monuments)
1976 magisterium (teza: Second Intermediate Period Stelae from Edfu in the National Museum in Warsaw)

Stanowiska i funkcje

od 2015–2020  Asystent naukowy, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
2005–2015  Dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze
2003–2005  Kierownik Zakładu Archeologii Egiptu w Instytucie Archeologii UW
2000–2008  Zastępca Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
1991–1995  Zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii UW
1986–2003  Adiunkt w Instytucie Archeologii UW
1982–1986  Asystent w Instytucie Archeologii UW

Projekty badawcze

1999–2019  Kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Luksor, Egipt)
2009  Argentyńsko-Polska Misja Archeologiczna w Tell el-Ghabaa (Synaj, Egipt)
2006, 2007 Polska Misja Archeologiczna Eremu TT 1152 na Szeich Abd el-Gurna (Górny Egipt)
1996–1999  Zastępca Kierownika Polskiej Misji Archeologicznej w Sakkarze (Egipt)
1989–1999  Austriacka Misja Archeologiczna w Tell el-Dabaa/Auaris (Wschodnia Delta, Egipt)
1979–1988  Udział w pracach międzynarodowych misji archeologicznych i konserwatorskich w Egipcie: Aleksandria, Deir el-Bahari (Świątynie Tutmozisa III i Hatszepsut), Marina el-Alamein, Minszat Abu Omar, Naqlun
1975  Wykopaliska w Nimrud (Irak)
1974–1975  Kierownik Misji w Niesiołowicach (Kaszuby) – cmentarzysko z Epoki Brązu
1973  Wykopaliska w Mucking (Wielka Brytania); okresy Saksoński i Rzymski
1970–1980 Kilkanaście polskich wielokulturowych projektów badawczych w ramach prac Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne projekty archeologiczne

1975 Współkierownik Uniwersyteckiej Studenckiej Wyprawy Archeologiczno-Etnologicznej (“UWA 75”) do Turcji, Iranu, Iraku, Syrii, Afganistanu i Pakistanu

Stypendia, granty, nagrody

Stypendia

1996, 1998  stypendia Uniwersytetu Karola w Pradze
1995  stypendium Uniwersytetu w Tübingen, Niemcy
1994  stypendium Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Holandia
1994, 1996, 1997  stypendia Austriackiej Akademii Nauk
1991/92  stypendium Niemieckiej Akademii Nauki i Literatury w Moguncji
1990  stypendium Uniwersytetu w Turynie, Włochy
1989–93, 1995  stypendia Instytutu Egiptologii, Uniwersytet w Wiedniu
1987  stypendium Christ Church Collage, University of Oxford, Wielka Brytania
1983, 1988, 1989  stypendia Uniwersytetu Humboldta, Berlin
1980–81, 1984–88, 1996, 1997  stypendia Egipskiego Ministerstwa Edukacji

Nagrody i odznaczenia

2015  Medal “Bene Merito” (Minister Spraw Zagranicznych RP)
2014  Dyplom Uznania Egipskich Przewodników Turystycznych (Zarząd Syndykatu EPT w Luksorze)
2011  Medal “50 Years of the Sudanese-Polish Cooperation” (Minister Turystyki, Starożytności i Środowiska Sudanu)
2009  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
2009  Plakietka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Egipsko-Polskiej (Zarząd TPE-P w Kairze)
1991  Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej)
1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 2002, 2007, 2012  Nagrody indywidualne JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
1977  Medal „In the Service of Peace” (Sekretarz Generalny ONZ)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Szafrański, Z. E. (2015). King Hatshepsut from the Deir el-Bahari Temple. In P. Kousoulis, N. Lazaridis (eds), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22–29 May 2008, vol. 1 (=Orientalia Lovaniensia Analekta, 241), Leuven: Peeters Publishers, 475–485.

Szafrański, Z. E. (2014). The Exceptional Creativity of Hatshepsut. In J. Galán, B.M. Bryan, and P.F. Dorman (eds.), Creativity and Innovation in the Reign of Hatshepsut, Occasional Proceedings of the Theban Workshop (Studies in Ancient Oriental Civilization 69), Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 125–137.

Szafrański, Z. E. (2013). Ideology and tradition: the Temple of Hatshepsut in contemporary Egyptian culture. In W. Dobrowolski, T. Płóciennik (eds), Et in Arcadia ego – Studia memoriae professoris Thomae Mikocki dicta, Warsaw: University of Warsaw, Institute of Archaeology, 427–430.

Szafrański, Z. E. (2011). A New Third Intermediate Period Necropolis at Deir el-Bahari. In Z. Hawass, T. A. Bács and G. Schreiber (eds), Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities, November 5, 2009, Cairo: Supreme Council of Antiquities Press, 141–148.

Szafrański, Z. E. (2010). Imiut in the ‚Chapel of the Parents’ in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. In M. Dolińska, H. Beinlich (eds), 8. Ägyptologische Tempeltagung: Interconnection between Temples. Warschau, 22.-25. September 2008. Harrasowitz Verlag: Wiesbaden, 187–196.

Szafrański, Z. E. (2007). Ancient Egyptian Heritage Saved over Seventy Years. In A. Majewska (ed.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt. Egyptian Museum in Cairo, Warsaw: PCMA, 13–16.

Szafrański, Z. E. (2007). Deir el-Bahari – Temple of Hatshepsut. In E. Laskowska-Kusztal (ed.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Warsaw: PCMA, 91–104.

Szafrański, Z. E. (2007). Deir el-Bahari. In A. Majewska (ed.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt. Egyptian Museum in Cairo, Warsaw: PCMA, 113–124, 172–173.

Szafrański, Z. E. (2007). Our milestones. In E. Laskowska-Kusztal (ed.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Warsaw: PCMA, 41–64.

Szafrański, Z. E. (2006). Two New Royal Inscriptions from Tell el-Dabca. In E. Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman, A. Schwab (eds), Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak, vol. 3, Leuven–Paris–Dudley MA, 377–380.

Szafrański, Z. E. (2005). O depozytach Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie (Deposits of University of Warsaw in the National Museum). In J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski, dzieje i tradycja, Warszawa, 263–275, 284–301.

Szafrański, Z. E. (2003). The Impact of Very High Floods on Platform Constructions in the Nile Basin of the Mid-Second Millennium BC. In M. Bietak and E. Czerny (eds), The Synchronisation in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B.C. Proceedings of the SCIEM 2000 – EuroConference, Haindorf, 2nd of May – 7th of May 2001, Wien, 205–218.

Szafrański, Z. E. (2002). An Argument on the Synchronization of Middle Bronze Age IIA and the Late Middle Kingdom in Egypt. In E. D. Oren and S. Ahituv (eds), Aharon Kempinski Memorial Volume, Beer-Sheva, 360–367.

Szafrański, Z. E. (2001). Introduction. In Z. E. Szafrański (ed.), Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later (Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później), Warsaw: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 15–16.

Szafrański, Z. E. (2001). Exceptional Queen, Unique Temple: Polish Activity in the Temple of Hatshepsut. In Z. E. Szafrański (ed.), Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later (Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później), Warsaw: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 57–79.

Szafrański, Z. E. & Białostocka, O. (2001). Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari: Archaeological, Preservation, and Epigraphic Missions. In Z. E. Szafrański (ed.), Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later (Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później), Warsaw: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 269–274.

Szafrański, Z. E. (1999). Settlement in Egypt in the First Half of the Second Millennium BC. In J. Śliwa (ed.), Centenary of Mediterranean Archaeology 1897–1997, Cracow, 41–42.

Szafrański, Z. E., Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B. (1999). Reconstruction of morph-dynamic processes during the last 4700 years period in archaeological site (Area I) at Saqqara (Egypt). In Geoarqueologia i quaternari Litoral. Memorial Maria Pilar Fumanal, Valencia, 167–178.

Szafrański, Z. E. (1998). Limestone Relief Fragments from Tell el-Dabca. In C. J. Eyre (ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Leuven, 1119–1124.

Szafrański, Z. E. (1998) Zagadki pisma królestwa Meroe (The Riddles of Writing of the Meroe Kingdom), reprinted in: E. Nowak (red.), Antologia literatury egipskiej (Egyptian Literature – Anthology), Warszawa, 32–36.

Szafrański, Z. E. (1997). „Okruchy krzemienia” do puszczania krwi służące. Krzemień i jego obróbka w czasach faraonów (III i II tys. przed Chr.) // („Chunks of Flint” for letting blood. Flint and flint working in the time of the Pharaohs (3rd and 2nd millennium BC) (in Polish, summary in English)). In J. Lech and D. Piotrowska (Eds.), Z badań nad krzemieniarstwem Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza, Warszawa, 35–47.

Szafrański, Z. E. (1997). Foundation Pottery Deposit Found at the Djeser-akhet Platform (Part I). The Temple of Tuthmosis III at Deir el-Bahari. In Z. E. Szafrański, J. Aksamit, M. Dolińska, A. Majewska, A. Niwiński, S. Rzepka (eds). Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska (=Warsaw Egyptological Studies I), 53–64.

Szafrański, Z. E. (1995). On the foundations of the Hatshepsut Temple at Deir el-Bahari. In D. Kessler and R. Schulz (eds), Gedenkschrift für Winfried Barta, Frankfurt am Main, 371–373.

Szafrański, Z. E. & Mikocki, T. (1993) Uniwersyteckie zbiory starożytności (University Antiquity Collections). In J. Kolendo (Ed.), Antyk w Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 147–196.

Szafrański, Z. E. & Kwaśnica, A. (1991). The Problem of Reconstruction of the Retaining Wall over the Lower Anubis Chapel. In L. Krzyżanowski (ed.) The Temple of Queen Hatshepsut, vol. 4, Warszawa, 50–56.

Szafrański, Z. E. (1990). Observation on the Second Intermediate Period Relief. In A. Eggebrecht, B. Schmitz (eds), Festschrift Jürgen von Beckerath (=Hildesheimer Ägyptologische Beiträge (HÄB) 30), Hildesheim, 245–251.

Szafrański, Z. E. (1982). Problem of Power-concentration in Hands of One Family in Edfu at the Time of Sobekhotep IV. In J. Leclant (ed.), L´Égyptologie en 1979, vol. 2. Paris, 173–175.

Szafrański, Z. E. (1981). The Stela of @r-Htp. In A. Eggebrecht (ed.), Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum (CAA) (=Hildesheimer Ägyptologische Beiträge (HÄB) 12). Hildesheim, 136–142.

Szafrański, Z. E. (1981). Hymn do Nilu (A Hymn to the Nile – the first Polish translation of Egyptian texts). Kontynenty 7/81, 34–35. (Reprinted in E. Nowak (ed.), Antologia literatury egipskiej, Uniwersytet Warszawski 1998, 32–36).

Artykuły naukowe

Szafrański, Z. E. (2016). Baboons in Shrines. Graffiti in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. MDAIK 70/71, 445–448.

Szafrański, Z. E. (2015). Tombs of the Third Intermediate Period on the Upper Terrace of the Temple of Hatshepsut. In Z.E. Szafrański (Ed.), Deir el-Bahari Studies (=Polish Archaeology in the Mediterranean 24/2), Warsaw: University of Warsaw Press, 183–204.

Szafrański, Z. E. (2015). Preface. In Z.E. Szafrański (Ed.), Deir el-Bahari Studies (=Polish Archaeology in the Mediterranean 24/2), Warsaw: University of Warsaw Press, 9–10.

Szafrański, Z. E. (2013). Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. Seasons 2008/2009 and 2009/2010, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 131–151.

Szafrański, Z. E. (2011). Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Season 2007/2008. Polish Archaeology in the Mediterranean, 20, 193–202.

Szafrański, Z. E. (2010). Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Season 2006/2007. Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 251–268.

Szafrański, Z. E. (2010). Deir el-Bahari. Temple of Hatshepsut. Season 2005/2006. Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 269–284.

Szafrański, Z. E., Barwik, M. (2008). Polish-Egyptian Archaeological and Conservation Mission of the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Season 2005/2006. ASAE, 82, 315–342.

Szafrański, Z. E. (2007). Deir el-Bahari. The Temple of Hatshepsut. Season 2004/2005. Polish Archaeology in the Mediterranean, 17, 241–254.

Szafrański, Z. E. (2007). King(?) Neferure, Daughter of Kings Tuthmosis II and Hatshepsut. Études et travaux, 21, 139–150.

Szafrański, Z. E. (2005). Temple of Hatshepsut and Activity of the Polish Mission at Deir el-Bahari. Światowit V (XLVI), Fasc. A – 2003, Warsaw, 127–128, pls. 67–70.

Szafrański, Z. E. (2005). Deir el-Bahari. The Temple of Hatshepsut. Season 2003/2004. Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 223–235.

Szafrański, Z. E. (2001). Deir el-Bahari. The Temple of Hatshepsut, Season 1999/2000. Polish Archaeology in the Mediterranean, 12, 185–205.

Szafrański, Z. E. (1999). The Djadjawy of the Palace of Amenemhat I at Tell el-Dabca. Ägypten und Levante 8, 101–106.

Szafrański, Z. E. (1999). Observations on Stratigraphy. North-Western Part of Area I/E-F (Saqqara 1998). Polish Archaeology in the Mediterranean, 10, 91–96.

Szafrański, Z. E. (1999). „Wszechmocny” wpływ kultur Bliskiego Wschodu na pradzieje Europy, In J. Lech and F. M. Stępniowski (eds), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa, 159–165.

Szafrański, Z. E. (1998). A Case of Reassemble of the Dead Body. Burial 14 (Pit I), Saqqara. Polish Archaeology in the Mediterranean, 9, 100–105.

Szafrański, Z. E. (1998). Seriation and Aperture Index 2 of the Beer Bottles from Tell el-Dabca. Ägypten und Levante, 7, 95–116.

Szafrański, Z. E. (1997). Reviewer: Irmgard Hein, Helmut Satzinger, Stelen des Mittleren Reiches II. Kunsthistorisches Museum Wien. CAA, Lieferung 7, Wien 1994. Bibliotheca Orientalis (BiOr) 44/3–4, Leiden, cols. 362–365.

Szafrański, Z. E. (1995). Deir el-Bahari 1994. Pottery from the Temples of Hatshepsut and Tuthmosis III. Polish Archaeology in the Mediterranean, 6, Warsaw, 63–66.

Szafrański, Z. E. (1995). Two Upper Egyptian Stelae from the End of the First Intermediate Period. Materiały Archeologiczne Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 27/2, Kraków, 9–14, pls. 1–7.

Szafrański, Z. E. (1992). A Roman Sphinx in the Arkadia Garden. Études et travaux, 15, 398–401.

Szafrański, Z. E. (1992). Pottery from the Time of Construction of the Hatshepsut Temple. Discussions in Egyptology, 22, 53–59.

Szafrański, Z. E. (1990). An Egyptian Late Second Intermediate Period Stela in the National Museum in Poznań. Etudes et travaux, 14, 10–14.

Szafrański, Z. E., Makramallah, A. (1989). A New Inscription of Nektanebo II from Ashmunein. Göttinger Miszellen, 112, 65–66.

Szafrański, Z. E. (1986). The Application of Numeric Methods in Archaeology in Poland. Archaeological Computing Newsletter, 6, Stafford, 17-21.

Szafrański, Z. E. (1985). Pottery from Trial Trenches in the Hatshepsut Temple at Deir el-Bahari. Bulletin de liaison du G.I.É.C.É., 10, Le Caire, § 11.

Szafrański, Z. E. (1985). Międzynarodowa sesja: Die Anwendung numerischer Methoden bei Erforschung der meroitischer Kultur, Steinförde koło Fürstenberga (NRD), 9–15 października 1983 r. (International Session „Die Anwendung numerischer Methoden bei Erforschung der meroitischer Kultur” Steinförde, 9–15 Nov. 1983). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 535–539.

Szafrański, Z. E. (1985). Buried Statues of Mentuhotep II Nebhepetre and Amenophis I at Deir el-Bahari. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 41, 257–263, pls. 38–39.

Szafrański, Z. E. (1983). Sprawozdanie z prac ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Niesiołowicach (Report on Salvage Work in the Lustian Culture Barrow Cemetery at Niesiołowice (summary in English)). Pomerania Antiqua, 11, Gdańsk, 137–159.

Szafrański, Z. E. (1982). Some Remarks about the Process of Democratisation of the Egyptian Religion in the Second Intermediate Period. Etudes et travaux, 13, 54–66.

Szafrański, Z. E. (1981). Zagadki pisma królestwa Meroe (The Riddles of Writing of the Meroe Kingdom). Kontynenty, 6/81, 16-17.

Szafrański, Z. E. (1980). Stele Drugiego Okresu Przejściowego z Edfu w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Stelae of the Second Intermediate Period from Edfu in the National Museum in Warsaw (summary in French and Russian)). Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 24, 7–62.

Szafrański, Z. E. (1980). Informatyka w archeologii Egiptu i Sudanu (Informatics in Egyptian and the Sudanese Archaeology). Problemy 412/80, 35–39.

Redakcja naukowa

od 2004  współwydawca (z †J. Wójcicki), Wiadomości Polsko-Arabskie (Polish-Arab Newsletter (P-AN), publikacja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej (w j. polskim i arabskim), Warszawa

od 2003  współwydawca (z †J. Wójcicki) Polish Egyptian Review (PER), publikacja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Egipskiej (w j. polskim i angielskim), Warszawa

od 1997  współredaktor serii (wraz z K. Myśliwiec, A. Niwiński), Warsaw Egyptological Studies (WES)

(2015)  redaktor, Deir el-Bahari Studies (=Polish Archaeology in the Mediterranean 24/2, Special Studies).

2003  współredaktor serii (Szafrański, Z. E., Myśliwiec, K., Niwiński, A., Winnicki, J. K.) Warsaw Egyptological Studies (WES) IV: Proceedings of the Second Central European Conference of Young Egyptologists.

Egypt 2001: Perspectives of Research, Warsaw 5-7 March 2001, J. Popielska-Grzybowska (ed.), Warsaw 2003, (= Światowit Supplement Series E: Egyptology, vol. III, K. Lewartowski (Ed.)

(współredaktor serii) Szafrański, Z. E., Myśliwiec, K., Niwiński, A., Winnicki, J. K. (Eds.). (2001). Warsaw Egyptological Studies (WES) III: Proceedings of the First Central European Conference of Young Egyptologists.

Egypt 1999: Perspectives of Research, Warsaw 7-9 June 1999. Popielska-Grzybowska (ed.), Warsaw 2001, 178 pp., 41 colour and black and white plates. (=Światowit Supplement Series E: Egyptology I, T. Mikocki (ed.).

Szafrański, Z. E. (Ed.). (2001). Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later (Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później), Warsaw: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk.

Szafrański, Z. E., Aksamit, J., Dolińska, M., Majewska, A., Niwiński, A., Rzepka, S. (Eds.). (1997). Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska. In K. Myśliwiec, A. Niwiński, Z. E. Szafrański and J. K. Winnicki (Eds.), Warsaw Egyptological Studies (WES) I.

Popularno-naukowe

Szafrański, Z. E. (2015). Kolejny etap rekonstrukcji świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Next step in reconstruction of the temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari), Mazurek – Biuletyn Polonii w Egipcie – on-line 1/2015, 3.

Szafrański, Z. E. (2013). Entries. In E. Laskowska-Kusztal, A. Niwiński (Eds.), Krycha. Warszawa – Kair: PCMA UW, 96–97, 107–109, 136.

Szafrański, Z. E. (2011). Kobieta-faraon – Hatszepsut. Uniwersytet Warszawski 2/52 (2011), 28–29.

Szafrański, Z. E. (2009). Polska tablica w Aleksandrii. Polonez 75, 9.

Szafrański, Z. E. (2009). (anonymous) Polish Archaeology in Egypt. Europe-Egypt. A Long-Lasting Archaeological Cooperation. Cairo: IFAO, 30, 54.

Szafrański, Z. E. (2009). Reviewer: H. Kaczmarek, Polacy w Egipcie do 1914 roku (Poles in Egypt up to 1914). Szczecin 2008. Polonez 77, 33.

Szafrański, Z. E. (2008). Polska tablica w świątyni Hatszepsut. Polonez 74, 10.

Szafrański, Z. E. (2007). Jubileusz 70-lecia archeologii polskiej w Egipcie (The 70th Anniversary of Polish Archaeology in Egypt). Polonez 68, 18–25.

Szafrański, Z. E. (2007). Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari, Polonez 69, 12–15.

Szafrański, Z. E. (2005). Koptyjskie księgi z el-Gurna, National Geographic – Polska 6 (69).

Szafrański, Z. E. (2003). Odkrycia w Egipcie. Czego jeszcze nie wiemy?, National Geographic – Polska 11(50), 100–104.

Szafrański, Z. E. & Supranowicz M. (2003). Dwaj Anglicy i klątwa Tutanchamona, Zaginione cywilizacje – Wiedza i Życie (nr specjalny), 64–67.

Szafrański, Z. E. (2003). Faraon idzie w zaświaty, Wiedza i Życie 11/03, 62–66.

Szafrański, Z. E. (2001). Królowa Hatszepsut przyjmuje gości (Queen Hatshepsut receives guests). Wiedza i Życie 1/2001, 17.

Szafrański, Z. E. (2001). Profesor (The Professor [K. Michałowski]). Wiedza i Życie 12/2001, 42–45.

Szafrański, Z. E. (2001). Odkrycie grobu Tuanchamona (The Discovery of the Tomb of Tutankhamun). Gazeta Biskupińska 49, 3, 6.

Szafrański, Z. E. (2000). Hatszepsut – kobieta faraon (Hatshepsut – She-pharaoh). Wiedza i Życie 3/2000, 35–39.

Szafrański, Z. E. (1999). Komentarze – Sakkara, Mówią Wieki 1/99, 3.

Szafrański, Z. E. (1999). Sur les traces d’une reine. Le Courrier de Varsovie 103/99, 40–41.

Szafrański, Z. E. (1999). L’aigle blanc au pays de Horus. Le Courrier de Varsovie 103/99, 41–42.

Szafrański, Z. E. (1998). Nieznany wezyr króla Teti, Archeologia Żywa 6/1998, 2–8.

Szafrański, Z. E. (1996). VII Kongres Egiptologów w Cambridge, Archeologia Żywa 1/96, 36–37.

Szafrański, Z. E. (1996). Na zachód od najstarszej piramidy świata w Sakkara (To the West of the World Oldest Pyramid in Saqqara). Archeologia Żywa 2/96, 29–32.

Szafrański, Z. E. (1996). Róg obfitości, Wiedza i Życie 1/96, 25–27.

Szafrański, Z. E. (1996). Obyś przeżył miliony lat, Wiedza i Życie 3/96, 1–4.

Szafrański, Z. E. (1995). Dokąd udali się Hyksosi?, Wiedza i Życie 1/95, 25–27.

Szafrański, Z. E. (1995). 111 synów Ramzesa Wielkiego i jeden grobowiec, Wiedza i Życie 8/95, 10–13.

Szafrański, Z. E. (1984). Dlaczego pochowano posąg faraona?, Z Otchłani Wieków 4/84, 103–106.

Szafrański, Z. E. (1981). Zagadki pisma królestwa Meroe, Kontynenty 6/81, 16–17.

Inne

Szafrański, Z. E. (2013). Adam Stefanowicz (1929–2013) (obituary), Polish Archaeology in the Mediterranean, 22, 15–16.

Szafrański, Z. E. & Szafrańska, K. (2011). Eliza Szpakowska (1978-2008) (obituary). Polish Archaeology in the Mediterranean, 20, 17–18.

Szafrański, Z. E. (anonymous) (2008). Eliza Szpakowska (1978–2008) (obituary). Polonez 73, 3.

Szafrański, Z. E. (2002). William J. Murnane (1945–2000) (obituary). Polish Archaeology in the Mediterranean, 13, 9–10.

Konferencje

Czynny udział (wybór)

2017 11. Tempeltagung, Praga: Charles University
Referat: „Temples providing a focal point for graves in the Theban mortuary landscape”

2016 10. International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Wiedeń.
Referat: „Remarks on the settlement of Auaris patterns”

2014 10. Äyptologische Tempeltagung, Monachium
Referat: „Prototypes and Innovations in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari”

2013 27. International Congress of Papyrology, Warszawa
Poster (z A. Łajtar): „Deir el-Bahari. In Voices from the Nile Valley, Polish Archaeology between Alexandria and Dongola”

2008 10. International Congress of Egyptologists, Rhodes
Referat: „King Hatshepsut from the Deir el-Bahari Temple”

2004 Egyptological Colloquium, Londyn
Referat: „Patterns of Settlement Sites in the Second Intermediate Period”

2000 8. International Congress of Egyptologists, Kair.
Referat: „Upper Terrace of the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari: Recent Results of Restoration Work”

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 1992 Egypt Exploration Society, Londyn
od 1991 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
1997–1999 Komisja Antycznej Ceramiki, Polska Akademia Nauk
1990–2009 Przedstawiciel Polski w International Association of Egyptologists
od 1985 Sekretarz, a od 1998 Przewodniczący, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Egipskiej
1972–1991 Polskie Towarzystwo Archeologiczno-Numizmatyczne

Działalność popularyzatorska

2001–2005  Konsultant naukowy National Geographic–Polska

Wystawa „Od Imhotepa do Kurkumasa. Prace archeologiczne i konserwatorskie Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie – 1936-1997”, prezentowana: 1997 – Uniwersytet Warszawski; 1999: – Bielański Ośrodek Kultury; – Warszawa, Muzeum Ziemi Kłodzkiej – Kłodzko, Szkoła Sztuk Plastycznych; – Olsztyn. Postery autorstwa Szafrański, Z. E., Niwiński, A.

Szafrański, Z. E. (2004). Polscy archeolodzy na Bliskim Wschodzie (Polish archaeologists in the Middle East, in Polish and in Arabic). 2004b: 22–26.

Szafrański, Z. E. (2003). Polish archaeologists in Egypt. 2003b: 12–14.

Szafrański, Z. E. & Wójcicki, J. (anonymous) (2003). Activities of the Polish-Egyptian Friendship Society (2001-2002). 2003b: 20–21.

Szafrański, Z. E., Herbich, T. (2002). Ägypten aus der Tiefe der Erde. Präsentation der polnischen Wissenschaft in Rahmen des Festivals ‘Science Week – Austria’, 6. – 8. Juni 2002 in Wien. Wien: Polnisches Institut in Wien, [2].

Szafrański, Z. E., Waliszewski, T. (2002). [Konsultanci] Tajemniczy Egipt faraonów, National Geographic – Polska (wyd. specjalne) nr 2/2002.

Szafrański, Z. E. (2000). Several entries in Egiptomania, fasc. 1-4/2000, D’Agnostini Polska (Ed.), boosts, 12 pages.

Inne
Dydaktyka

2004/2005 wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin
1991/1992 wykłady gościnne (Gast-Dozent) w Instytucie Egiptologii – Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium

Polecane linki