Patryk Chudzik

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia Egiptu czasów faraońskich
  • Architektura i dekoracja grobowców egipskich
  • Socjotopografia Teb Zachodnich
  • Wyposażenie grobowe oraz kult przodków w starożytnym Egipcie
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2017 Rozprawa doktorska na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dra hab. Mateusza Żmudzińskiego oraz dr hab. Anny Wodzińskiej, zatytułowana: Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa;
2011–2017 Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
2011 Praca magisterska na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dra hab. prof. UAM Rafała Kolińskiego, zatytułowana: Nekropola tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych;
2009–2011 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
2009 Praca licencjacka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dra hab. prof. UWr Artura Błażejewskiego, zatytułowana: Konstrukcje kamienne na Górze Gozdnicy;
2006–2009 Studia licencjackie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
2006 Studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pierwszy semestr).

Stanowiska i funkcje

od 2018 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski

Członkostwo w towarzystwach naukowych

International Association of Egyptologists (IAE)
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział we Wrocławiu, prezes (od 2016)

Projekty badawcze

od 2013 Projekt badawczy: Projekt Asasif, badania realizowane w ramach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt), w roli kierownika projektu;
2013–2015 projekt badawczy: Projekt Meketre (obecnie w ramach Projektu Asasif), badania realizowane w ramach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt);
2013–2015 projekt badawczy: Badania na Górze Raduni, realizowany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie Masywu Ślęży i Radunia (Polska);
2009–2011 projekt badawczy: Konstrukcje kamienne na Górze Gozdnicy, realizowany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska).

Inne projekty archeologiczne (wybrane)

2011 Udział w pracach archeologicznych na stanowisku średniowiecznym Plac Nowy Targ we Wrocławiu;
od 2010 Członek Polskiej Misji Archeologicznej w Szejch Abd el-Gurna (Egipt);
2009–2010 Udział w pracach archeologicznych na stanowisku pradziejowym w Bytominie, pow. Głogowski;
2008 Udział w pracach archeologicznych na stanowisku pradziejowym w Lubiatowie, pow. strzelecko-drezdeński;
2006–2007 Udział w pracach archeologicznych na stanowiskach pradziejowych we Wrocławiu-Żernikach;
2004–2005 Udział w pracach archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach, pow. gnieźnieński.

Granty i stypendia

Granty

2016 Grant Uniwersytetu Wrocławskiego nr 0420/1624/15: Motywy dekoracyjne ścian grobowców prywatnych z okresu Średniego Państwa;
2013 Grant Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1174/M/IAr/13: Projekt Meketre. Badania architektoniczne oraz ceramologiczne w obrębie grobowca TT 280;
2012 Grant Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2080/M/IAr/12: Projekt Meketre. Badania archeologiczno-architektoniczne w grobowcu MMA 1101.

Stypendia

2012–2016 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce;
2011–2015 Stypendium naukowe doktoranta przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2011–2016 Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów;
2014 Stypendium Unii Europejskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach wspólnego projektu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, za wybitne osiągnięcia w nauce;
2013 Stypendium Unii Europejskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach wspólnego projektu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, za wybitne osiągnięcia w nauce;
2012 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na realizację projektu badawczego: Grobowce z okresu Średniego Państwa na obszarze Teb Zachodnich;
2010 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na realizację projektu badawczego: Grobowce z okresu Średniego Państwa na obszarze Teb Zachodnich;

Bibliografia naukowa

Książki

Chudzik, P. (2017). Sztuka starożytnego Egiptu. Kolekcja odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego/The Art of Ancient Egypt. The Collection of plaster casts at the University of Wrocław, (=Skarby Uniwersyteckich Kolekcji, tom II). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski
Chudzik, P. (2016). Tajemnice egipskich grobowców/ Secrets of Egyptian tombs. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski

Artykuły naukowe

Chudzik, P., & Iwaszczuk, U. (2022). “A Crocodile Spirit, Crocodile-Faced”: Discovery of Crocodile Remains in the Early Middle Kingdom Tombs of the North Asasif Necropolis in Western Thebes (Egypt), Journal of African Archaeology. doi: https://doi.org/10.1163/21915784-bja10016
Chudzik, P. (2017). Wojna i pokój w starożytnym Egipcie. In E. Dobierzewska-Mozrzymas & A. Jezierski (Eds.), Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa, Seminaria Interdyscyplinarne, Tom XXI: Dzieła natury, Dzieła człowieka, Historia (pp. 407–423). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski
Chudzik, P. (2017). Middle Kingdom Tombs of Asasif – work conducted in 2015/2016 season, Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 183–196
Chudzik, P. (2017). Caban M., Observations on the Architecture of the Tomb of Horhotep in Western Thebes, Études et Travaux, 30, 221–229
Żmudziński, M. & Chudzik, P. (2016). Stosunek do niewidomych, karłów oraz chorych na trąd w starożytności. In J. Żychlińska & A. Głowacka-Penczyńska (Eds.), Inny – obcy – potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki (pp. 24–30). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Chudzik, P. (2016). Middle Kingdom tombs in Asasif: archaeological activities in 2015, Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 289–301
Chudzik, P. (2016). A unique royal mortuary temple and exceptional private complexes. The architecture of the Nebhepetre Mentuhotep II monument reflected in the funerary structures of high officials at Thebes. In M. Ullmann (Ed.), 10. Ägyptologische Tempeltagung: Ägyptische Tempel zwischen Normierung und Individualität. München, 29–31. August 2014 (=Königtum, Staat und Gesellschaft Früher Hochkulturen) 3,5 (pp. 71–80). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
Chudzik, P. & Ćwiek, A. (2015). Faience objects from the tomb MMA 1152 at Sheikh Abd el-Gurna, Polish Archaeology in the Mediterranean, 24/1, 701–708
Chudzik P. (2015). The Tombs of Asasif: Archaeological exploration in the 2013/2014 season, Polish Archaeology in the Mediterranean, 24/1, 239–246
Chudzik, P. (2015). Nekropola tebańska w okresie Średniego Państwa. Społeczne aspekty podziału. In W. Dzieduszycki & J. Wrzesiński (Eds.), Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe. Funeralia Lednickie, Spotkanie 17 (pp. 69–77). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski
Chudzik, P. (2015). Wezyr Bebi – enigmatyczna biografia, Medżat – Studia Egiptologiczne, 3, 67–78
Chudzik, P. (2015). An Introduction to studies on the chisel marks in Ancient Egypt, Gӧttinger Miszellen, 244, 29–38
Chudzik, P. (2014). Tebańskie groby z bronią z okresu Średniego Państwa. In W. Dzieduszycki & J. Wrzesiński (Eds.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi. Funeralia Lednickie. Spotkanie 16 (pp. 323–331). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski
Chudzik, P. (2013). Preliminary Remarks on the Architecture of the Theban Tomb 1152 at Sheikh Abd el-Gurna, Polish Archaeology in the Mediterranean, 22, 193–198
Chudzik, P. (2013). Badania na dziedzińcu grobowca MMA 1151 w Sheikh Abd el-Gurna w sezonie 2011–2012, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 55, 179–190
Chudzik, P. (2013). Konstrukcje kamienne na Górze Gozdnicy w Masywie Ślęży, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 55, 295–302
Chudzik, P. (2012). Prywatne grobowce skalne w Tebach Zachodnich na przełomie XI i XII dynastii. In P. Chudzik & W. Ejsmond (Eds.), Materiały z III Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Wrocław 19–20 maja 2011 roku (pp. 117–132). Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Chudzik, P. (2012). Grobowce skalne w Tebach Zachodnich w czasach Mentuhotepa Nebhepetre, Interlinie, 1(5), 14–19

Redakcja naukowa

Chudzik, P., Ejsmond, W. & Taterka, F. (Eds.) (2017). Medżat – Studia Egiptologiczne 5
Chudzik, P., Ejsmond, W. & Taterka, F. (Eds.) (2016). Medżat – Studia Egiptologiczne 4
Chudzik, P., Ejsmond, W. & Taterka, F. (Eds.) (2015). Medżat – Studia Egiptologiczne 3
Chudzik, P., Ejsmond, W. & Taterka, F. (Eds.) (2014). Medżat – Studia Egiptologiczne 2
Chudzik, P., Ejsmond, W. & Taterka, F. (Eds.) (2013). Medżat – Studia Egiptologiczne 1
Chudzik, P. & Ejsmond, W. (Eds.) (2012). Materiały z III Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Wrocław 19–20 maja 2011 roku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Popularno-naukowe

Chudzik, P. (2017). Śmierć i życie w starożytnym Egipcie, Archeologia Żywa, 3(64), 60–67

Konferencje

Czynny udział

2018 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa
2018 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Asasif Północny – sezon 2017
2017 XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław
Referat: Badania na Górze Raduni w latach 2013–2015
2017 XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław
Referat: Badania na nekropoli Asasif w sezonach 2015–2016
2017 IV Sympozjum Młodych Egiptologów, Wrocław
Referat: Cheti i jego grobowiec w Tebach Zachodnich
2016 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Prace na nekropoli Asasif w sezonie 2015/2016
2016 III Sympozjum Młodych Egiptologów, Warszawa
Referat: Socjotopografia Teb w okresie Średniego Państwa
2015 11th International Congress of Egyptologists, Florencja
Referat: Tombs of High Officials at Asasif Necropolis During the Middle Kingdom and Beyond. Preliminary Report of Work done by the Polish Mission
2015 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Projekt Asasif. Prace w sezonie 2014/2015
2015 XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław
Referat: Wydobycie i transport kamienia na północnym stoku góry Ślęży we wczesnym średniowieczu
2015 XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław
Referat: Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Egipcie
2015 II Sympozjum Młodych Egiptologów, Poznań
Referat: Kim oni są? Czyli o tym co wiemy o fundatorach kompleksów grobowych w Dolinie Południowej
2014 10. Ägyptologische Tempeltagung, Monachium
Referat: Unique royal mortuary temple and unusual private complexes. Architecture of the Mentuhotep Nebhepetre monument reflected in the funerary structures of high officials at Thebes
2014 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Projekt Asasif. Prace w sezonie 2013/2014
2014 I Sympozjum Młodych Egiptologów, Wrocław
Referat: Wezyr Bebi – enigmatyczna biografia
2014 18th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 18), Wrocław
Referat: Middle Kingdom Egypt. Archaeological activity of the University of Wroclaw in the Theban Necropolis
2013 1 Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa
Referat: Kompleksy grobowe dostojników z okresu Średniego Państwa na nekropoli tebańskiej w świetle polskich badań archeologicznych
2013 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: Polska Misja Archeologiczna w Tebach Zachodnich. Projekt Meketre – pierwszy sezon prac
2013 V Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Kraków
Referat: Ceremonia pogrzebowa w okresie Średniego Państwa w świetle źródeł tebańskich
2013 XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Kamień Śląski
Referat: Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Egipcie w sezonach 2011-2013
2013 16 Funeralia lednickie, Dziekanowice
Referat: Tebańskie groby z bronią – możliwości interpretacji zjawiska występowania broni jako elementu wyposażenia grobowego
2012 IV Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Warszawa
Referat: Grobowce urzędników z okresu Średniego Państwa na nekropoli tebańskiej
2011 III Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Wrocław
Referat: Prywatne grobowce skalne w Tebach Zachodnich na przełomie XI i XII dynastii
2010 II Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Poznań
Referat: Grobowce skalne w Tebach Zachodnich w czasach Mentuhotepa Nebhepetre
2009 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zwierzęta w literaturze i sztuce basenu Morza Śródziemnego, Wrocław
Referat: Znaczenie hipopotama w życiu i religii starożytnych Egipcjan

Organizacja

2017 Sympozjum Młodych Egiptologów IV, Wrocław
2016 Sympozjum Młodych Egiptologów III, Warszawa
2015 Sympozjum Młodych Egiptologów II, Poznań
2014 Sympozjum Młodych Egiptologów I, Wrocław
2013 Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu V, Kraków
2012 Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu IV, Warszawa
2011 Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu III, Wrocław

Działalność popularyzatorska

Wykłady

2018 X Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne, Wrocław. Tytuł wykładu: Badania grobowców z okresu Średniego Państwa na nekropoli Asasif w Tebach Zachodnich (Egipt);
2018 V Sympozjum Młodych Egiptologów, Poznań. Tytuł wykładu: Tace gliniane. Chronologia, formy, funkcje oraz kontekst w zespołach grobowych okresu Średniego Państwa;
2018 Studium Generale Universitatis Wratislaviensis, Wrocław. Tytuł wykładu: Ministrowie faraona i ich grobowce w Tebach Zachodnich;
2017 Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, wykład towarzyszący wystawie: Sztuka starożytnego Egiptu, Wrocław. Tytuł wykładu: Sztuka okresu amarneńskiego;
2017 Studium Generale Universitatis Wratislaviensis, Wrocław. Tytuł wykładu: Wojna i pokój w starożytnym Egipcie;
2017 Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, wykład towarzyszący wystawie: Sztuka starożytnego Egiptu, Wrocław. Tytuł wykładu: Napoleon w Egipcie;
2016 Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, wykład towarzyszący wystawie: Tajemnice egipskich grobowców, Wrocław. Tytuł wykładu: Tajemnice egipskich grobowców;
2015 III Dolnośląski Festiwal Tajemnic, Zamek Książ, Wałbrzych. Tytuł wykładu: Ślęża okiem archeologa;
2014 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań. Tytuł wykładu (wraz z M. Cabanem): Najnowsze odkrycia polskich archeologów na nekropoli Asasif w Egipcie
2014 Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Tytuł wykładu: Najnowsze odkrycia wrocławskich archeologów w Egipcie;
2014 Seminarium Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Tytuł wykładu: Teby w okresie Średniego Państwa. Rozplanowanie, architektura i funkcje miasta, świątyń oraz nekropoli;
2013 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań. Tytuł wykładu: Kult przodków w starożytnym Egipcie w świetle źródeł tebańskich;
2012 Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Tytuł wykładu: Egipskie puzzle przeszłości w świetle badań Polskiej Misji Archeologicznej w Sheikh Abd el-Gurna;
2011 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań. Tytuł wykładu: Droga do jedności – rządy władców XI dynastii.

Wystawy muzealne

od 2018 ogólnopolski cykl wystaw „Tutanchamon. Droga do wieczności”, kurator wystawy
2017 wystawa w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowana: Sztuka starożytnego Egiptu, organizator i kurator wystawy, organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
2016 wystawa w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu zatytułowana: Tajemnice egipskich grobowców, współorganizator (wraz z M. Cabanem) i kurator wystawy, organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski
2014 wystawa egipska w ramach II Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ, Wałbrzych, współorganizator i kurator wystawy (wraz z prof. A. Niwińskim)

Inne
Dydaktyka:

2012–2015 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Polecane linki

Profil na Academia.edu
Profil Projektu Asasif na FB
Strona Projektu Asasif